Ochrana soukromí

1.FC SLOVACKO, a. s. se sídlem na adrese Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 255 97 493 vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 3276 (dále jen „FC Slovácko“) klade vysoký důraz na splnění všech regulačních opatření, ať už na národní či mezinárodní úrovni, a proto za účelem zkvalitnění ochrany a bezpečnosti osobních údajů, byl vytvořen tento dokument, který má sloužit jako Zásady zpracování osobních údajů v FC Slovácko za účelem informování veřejnosti jakožto i dotčených subjektů osobních údajů o zásadách, které jako správce osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zachovává při zpracování osobních údajů fyzických osob, k němuž dochází v rámci činnosti FC Slovácko (dále jen „Zásady“).

Pojmy, které nejsou v těchto Zásadách výslovně definovány, mají význam vycházející z GDPR.

Všechny informace naleznete v PDF souboru níže.

Soubory