Reklamační řád

Reklamační řád 1.FC SLOVÁCKO, a.s. (dále jen "Slovácko")

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a 1.FC SLOVÁCKO, a. s. (dále jen "Slovácko") v případech, kdy přes veškeré úsilí Slovácka zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na sportovní a případně jiné akce, prostřednictvím prodejní sítě Slovácko. S veškerými nároky na náhradu újmy vzniklé majiteli, respektive držiteli vstupenky v průběhu konání akce se musí obrátit vůči pořadateli akce ve lhůtě bez zbytečného odkladu po vzniku takovéto újmy.

Všechny informace naleznete v PDF souboru níže.

Soubory